Monthly Archives

April 2003

INTERAKTIVTSpill/apps
April 27, 2003

RAINBOW ISLANDS

Rainbow Island var originalt produsert av Taito. Som et nostalgisk lite eksperiment laget May Husby en kopi av de første nivåene av spillet i Flash. Spillbar demo! --- This game,…
Read More