Vi har lang erfaring med videoloops, backdrops og andre effekter til events, TV produksjon og teater.

Blant annet har vi produsert for:

 • Nøtteknekkeren
 • Gullruten
 • Åsted Norge
 • Amandashowet
 • Gullfisken
 • Spellemannsprisen
 • Artistgallaen

Vi leverer til:

 • Events
 • TV produksjon
 • Galla
 • Teater
 • Opera
 • Ballet

ARTISTGALLAEN

By | Animasjon, HOME, SCENOGRAFI, TV/VIDEO, Underholdning | No Comments

Artistgallaen er en innsamlingsaksjon på TV 2 der det blir samlet inn penger til barn på flukt og hjelp til kriserammede områder.

Polkapixel har laget hjertelooper til scenen, videovegger til musikkinnslag og grafisk innpakking av innholdet.

Artistgallaen er produsert av Bie Produksjon for Flyktninghjelpen NRC (Norwegian Refugee Council)

Nøtteknekkeren (The Nutcracker)

By | Animasjon, HOME, SCENOGRAFI, Underholdning | No Comments

Nøtteknekkere er en tradisjonell ballett forestilling for barn i gammeldags julestemning. I år var den satt opp på Oseana i Os utenfor Bergen. Polkapixel har laget videvegger til årets forestilling og til neste år er det planlagt en enda større produksjon i Grieghallen. Utfordringen var å modernisere forestillingen, men samtidig beholde essensen av det tradisjonelle.

Dette var et hyggelig samarbeid med Kulturskolen i Bergen som er produsent og Stein Phillips fra Bright som er ansvarlig for lys.

— 

The Nutcracker is a traditional ballet performance for children in traditional a Christmas spirit. Polkapixel has made the video walls for this year’s performance and next year, a huger production is in store for Grieghallen, where we have a huger area to fill. The challenge was to turn the performance more modern, but still keep the essence of the traditional.

It has been a fun collaboration with Bergen school of culture and Stein Phillips at light from Bright.

 

Grafisk visualisering til sceneopptreden av Angelina Jorden og Nora Foss Al-Jabri til Artistgallaen på TV 2.

By | SCENOGRAFI, TV/VIDEO, Underholdning | No Comments

To ganger på rad har vi designet en kjempesvær panoramaskjerm til Artistgallaen. I fjor var det Angelina Jorden som sang og i år var det Nora Foss Al-Jabri. Til begge laget vi stemningsmessig kolasj i bakgrunnen som både skulle fungere i nærutsnitt på TV og på en stor scene.

Artistgallaen er en  pengeinnsamlingsaksjon, hvor pengene går til å skape barnebyer.

Twice in a row, we have designed a huge panorama screen for Artistgallaen. Last year it was Angelina Jorden who was singing and this year it was Nora Foss Al-Jabri. For both music numbers we made a collage of photos, mixed with graphics that were to function both on a huge stage and on close ups on the television broadcast from the show.

Artistgallaen is a program where artists contributes in making people donate money for children in the third world.

Gullfisken 2015

By | HOME, SCENOGRAFI, TV/VIDEO, Underholdning | No Comments

Gullfisken på TV 2 er et prisutdelingsprogram for reklamebransjen. Polkapixel har de siste to årene og ved flere tidligere anledninger som ansatt ved grafikkavdelingen på TV 2, produsert grafikkpakker for dette showet. I år leverte vi en helt ny grafikkpakke og den bestod, etter ønske fra produsentene, av et urbant, industrielt og hardere utrykk. Temaet var gatekunst. Vi tenkte derfor et rent og enkelt utrykk uten mye spesialeffekter. Hovedelementene er wireframe, neon logo og rene fotografi. Fotografiene har vi blant annet tatt i undergrunnen på Danmarksplass for å komme helt innpå det urbane, harde og røffe. Logoen ble gjort om til en enkel neonlys wireframe og generelt sett så har fisken som wireframe blitt brukt i mye av grafikken ellers. Enkle streker som av og til dukket opp, var nok til at man fikk den rette assosiasjonen.

Scenograf Lise Christensen
Gatekunst: Joy
Gullfisken er produsert av Monster Entertainment

Gullfisken at TV 2 is an award show program for the advertising industry. Polkapixel has the last two years and on several previous occasions as employees at the graphics department at TV 2, produced full graphic package for this program. This year we delivered a brand new package, which consisted, at the request from the producers, of an urban, industrial and hard look. The theme was street art. We therefore intend a pure and simple expression without much special effects and glam. The main elements are the wireframe neon logo and clean photos. The photos, we have taken at the underground at Denmark in Bergen, to get really close to an urban and rough look. The logo was turned into a simple neon wireframe and generally fish wireframes were used in the graphic. Simple lines that occasionally appeared, were enough to achieve the right association.

SENKVELD

By | Animasjon, HOME, SCENOGRAFI, TV/VIDEO, Underholdning | No Comments

Sommeren 2014 fikk vi i oppdrag å designe videoveggen i det nye Senkveldstudioet på TV 2. Veggen består av ni skjermer og i tillegg skulle vi produsere en rekke print og backdrops til scenografien. Vi samarbeidet tett med scenograf Lise Christensen med den nye dekken. Senkveld er ett humoristisk talkshow som går av stabelen ukentlig på TV 2 og er produsert av Monster. Det er ett av høydepunktene på kanalen og en av de produksjonene som har levd lengst.

Temaet for loopene var en abstrakt skyline. Det var ønskelig med bylandskap og urban stemning, men uten at det gav assosiasjoner til en bestemt by. Det var og viktig at byen ikke ble for futuristisk og kald, men at den passet inn i rammene for talkshowet i sin helhet, som er varmt, personlig og humoristisk.

Ved hjelp av neonlys, video i vinduer, flare, trafikklys og andre subtile effekter, mener vi at vi har oppnådd den effekten. “Hemmelige” detaljer har blitt puttet inn her og der og man kan oppdage at noe nytt skjer hele tiden. Dermed får vi en illusjon av at vi faktisk stirrer på en by hvor ting stadig er i transformasjon. Om man ser nøye etter, vil man for eksempel se figurer i vinduene eller for eksempel Senkveld-logoen blinke på en bygning.

Det var ønskelig at det var variasjon nok på alle skjermene, slik at det ikke ble repetisjon i totalbildene, dermed ble resultatet en lang videofil som er spredt utover de ni skjermene på rekke i studio, inkludert trykk av byen på plater mellom skjermene. Videofilen skal danne en fornemmelse av horisont utenfor “vinduet”, der gjester og programlederne sitter. Horisonten er produsert sånn at den både fungerer i sin helhet og enkeltstående for nærutsnittene. Den kan og stokkes om og danne flere variasjoner av samme by hvis ønskelig. I tillegg er det åpent for at byen kan tilpasses årstidene med mindre justeringer, eller at samme idé kan videreutvikles til flere konsept. Mulighetene er uendelige.

For å romme dobbelt så mange publikummere denne sesongen, så trengte Senkveld ett større studio, dermed var det mange elementer som skulle på plass. I tillegg til de ni skjermene som står på rekke, var det behov for mange trykk over, under og mellom skjermene, i tillegg til det ganske viktige inngangspartiet hvor gjestene ankommer. På trykkene tok vi utgangspunkt i lysene i bybildet og tenkte samspill mellom lysene i videoloopene og lysene til scenograf ellers i studio for å gjøre det mest mulig helhetlig.
Dette har vert ett utfordrende og morsomt prosjekt og for Polkapixel en stor fryd å kunne få jobbe med så mange dyktige mennesker.

Den første sendingen med vår “skyline” hadde over 700.000 seere.

Scenograf: Lise Christensen
Produsert av Monster
Produsert for TV 2

The summer of 2014, Polkapixel designed new video-walls and backdrops for a humorous talkshow on TV 2 called Senkveld. We collaborated with set designer Lise Christensen and it was a production by Monster. This is a weekly show and one of the largest and oldest productions at TV 2.

We were assigned to make was a skyline of an abstract city for nine monitors. It was important that this skyline didn’t give a cold or too futuristic appearance and we strived to achieve this result with the combination of 3D, light-effects and video.

The first program had over 700.000 viewers.

Gullfisken 2013

By | HOME, SCENOGRAFI, TV/VIDEO, Underholdning | No Comments

Gullfisken er en publikumspris for reklamefilmer vist på de kommersielle TV-kanalene i Norge.
Vi produserte grafikken for fjorårets program og til vår store glede bestemte Monster seg for å bruke samme pakke en gang til. I tillegg produserte vi noen nye designelementer til scenen i samarbeid med scenograf Lise Christensen.

Sjekk ut full pakke her for i fjor: Gullfisken 2012

Set design: Lise Christensen
Gullfisken er produsert av: Monster Produksjonsbyrå

Gullruten 2011

By | Logo, MERKEVARE/IDENTITET, SCENOGRAFI, TV/VIDEO, Underholdning | No Comments

Gullruten er en årlig prisutdeling og utmerkelse for den norske TV-bransjen. Polkapixel leverte full grafisk innpakning til årets show. Dette året valgte Gullruten ett utrykk basert på striper fra den glamorøse delen av 70-tallet kombinert med friskheten fra 80-tallet som stikkord. Resultatet var en fargepalett inspirert av det siste fra vår og sommer kolleksjonene fra catwalken i London. Til sceneshowet leverte vi ett stort antall videoloops til skjermer som dekket hele bredden av scenen. Loopene endret seg kontinuerlig gjennom hele showet så det ble en fin variasjon tilrettelagt kostymer og hva som foregikk på scenen. Hele denne kompliserte transisjonslogikken var planlagt og konstruert av lysmann Stein Phillips i samarbeid med Polkapixel. Utenom skjermlooper, var og on-air grafikken sømløst integrert i scenografien for å skape en flyt uten for mye reppetisjon når de forskjellige nominerte skulle presenteres.

This year Gullruten wanted to express colours and stripes based on a glamorous 70’s combined with the freshness of the 80’s. The results was a color palette inspired by colors from the current catwalks of spring/summer collections in London. On stage there were numerous loops on a screen which covered the entire width of the stage and the loops changed continuously through the entire show to create a great variety. The colors also served as a purpose to highlight the colors in dresses used by the presenter. Apart from the loops, the on air graphics seamlessly were integrated with the set design and all premade videos were also integrated in the design so there would be a seamless flow and not too much repetitions when presenting many nominees.

OFFTUBE

By | HOME, SCENOGRAFI, TV 2 Sport, TV/VIDEO | No Comments

Vi har produsert en loop og flere trykk til TV 2 Sporten’s Offtube studio I Oslo. Målet med loopen var å skape dybde og horisont i samsvar med TV 2 Sporten’s nyhets studio i Bergen, men med ett eget utrykk. For å skape en illusjon av dybde er det trykk over og under loopen som fungerer som en forlengelse av loopen. I tillegg er det speil på begge sider som og forlenger loopen og refleksjon i plastplater fra flere print-elementer i rommet.

We have produced a loop and some prints for TV 2 Sport’s Offube studio. The main goal was to create great depth and horizon since the studio is very small. To give an optical illusion of a larger landscape there are prints under and above the loop that works as an extension of the video picture. There are also mirrors on the sides of the graphics which functions as an extension and around the room are elements reflecting in glass walls.

Gullruten 2010

By | Logo, MERKEVARE/IDENTITET, SCENOGRAFI, TV/VIDEO, Underholdning | No Comments

Gullruten er en årlig prisutdeling og utmerkelse for den norske TV-bransjen. Polkapixel produserte full grafisk innpakning inkludert looper til skjermer, on-air grafikk, nominasjons VB grafikk og tittelsekvens.

For å representere den norske TV historien var temaet i år glass i forandring. Glass skulle representere positive overganger og utfordringer var å knuse glass på en måte som fortalte dette og ikke ga inntrykk av noe destruktivt.

Hele veien opp mot showet hadde vi tett samarbeid med produksjonsteamet for at sendingen skulle gå så problemfritt som mulig.

For this show we created a graphic package consisting of glass in transfiguration, representing the history of Norwegian television. The challenge was to smash up glass but in a non-devastating or negative way. The package included logo, loops for use on stage, on air graphics and graphics for pre-editing and title-sequence. All the way up until the show aired we had a close cooperation with the team, making sure the graphics went as smoothly as possible.