TEXTPILOT

By | Infomercials, INTERAKTIVT, Nyheter/dokumentar/info, TV/VIDEO | No Comments

Animert presentasjon av et nytt personifisert verktøy for tekstkorrektur utviklet til å fungere på de fleste plattformer og bestandig tilgjengelig der man befinner seg. Textpilot var en av ti finalister ved Multimodal Challenge ved konferansen SpeechTEK Europe 2011. De nominerte er bak løsninger innen stemmekontrolteknologi som dekker alt fra helse til online banksystem, både web og applikasjoner. Hver nominerte er representert gjennom deres introduksjonsvideo. I juryen er for eksempel UX-eksperter fra Apple og Microsoft. Textpilot vant denne konkurransen i år!

Illustrasjon: Frode Holst
Animasjon: May Husby
Utviklet for Reaktor
www.textpilot.no

Animation presenting a new personalized tool for text correction developed to work on most platforms and always available wherever you go. Textpilot was one of the ten finalists at Multimodal Challenge at the conference SpeechTEK Europe 2011

The nominated are behind solutions in voice-control-technology which covers everything from health to online banking, both web and applications. Every nominee is represented through their introduction-video. In the jury are for instance UX-experts from Apple and Microsoft. Textpilot won the competition this year!

All graphics by: Frode Holst
Animation: May Husby
Developed for Reaktor
www.textpilot.no

Illustrasjon: Frode Holst
Animasjon: May Husby
Utviklet for Reaktor
www.textpilot.no

FARTEIN VALEN

By | Nyheter/dokumentar/info, TV/VIDEO | No Comments

Fartein Valen was a Norwegian composer and musical theorist, notable for his work within polyphonic music.  Mediacircus has produced a documentary about his life and music. The film will air on NRK with premiere and The Norwegian International Filmfestival Haugesund 2010. Marit Espeland’s assignment was to created abstract animations for the music parts in the documentary.

“Intermezzo”

“Symphoni”

“Graveyard”

“Psalm”

DOKUMENT 2

By | Logo, MERKEVARE/IDENTITET, Nyheter/dokumentar/info, TV/VIDEO | No Comments

Full grafisk innpakning til Dokument 2, ett program som sendte de mest kontroversielle dokumentarene på TV 2.

Dette prosjektet ble produsert ved grafisk avdeling på TV 2 av Marit Espeland og Frode Brændø.

Full visual profile for Dokument 2, a program making the most controversial documentaries at TV 2.

Produced at TV 2 by Marit Espeland and Frode Brændø.