“FEAR OF THE DARK”

By April 24, 1997 November 28th, 2014 Animasjon, Musikkvideo

Stoppanimasjon om et monster som kommer på ett nattlig besøk. Skoleprosjekt fra 1997 ved Bergen Kunsthøgskole av May Husby.

Produsert ved Bergen Animasjon.
Musikk: Lindy-Fay Hella og Arne Sandvoll.

Traditional atop animation about a monster visiting a girl at night. School project from 1997 at Bergen national art academy.

Produced at Bergen Animasjon.
Music: Lindy-Fay Hella and Arne Sandvoll.