The Stream er den nye musikk-talent-konkurransen på TV 2.
Polkapixel har vært involvert i en lang prosess siden høsten 2015, hvor det grunnleggende visuelle utrykket har blitt utviklet.

Vi har blant annet produsert: logo, identitetsdesign, supring, bidratt med designutrykk til promotering, utvikling av studio loops og trykk til studio, vi har og levert diverse elementer til sosiale media og bidratt med konsultasjon.

Produsert av Monster Entertainment for TV 2.