til vi kjører direkte og får 10. minutters avganger