til vi kjører direkte og får 10 minutters* avganger