Sjakk på TV 2

By | TV 2 Sport, TV/VIDEO | No Comments

Til sjakksendingen på TV 2 har Polkapixel i år bidratt med nye videoloops, trykk og forslag til studioløsning. Vi har også laget vignett og flere videoloops ved tidligere anledninger. Grafikken denne gangen består av hvite (halftone) rasterprints som ligger på farget glass over videoskjermloops. Videoloopene er lagvise brikker som dannet et nytt og stemningsfullt utrykk. Til sammen så danner det en bra dybde og spenning bak programlederne. I tillegg til denne loopen er det og en sjakk outline/strek-loop på en av sideskjermene. Utfordringen har vært å skape et mest mulig unikt studio med begrensede midler og vi føler at det har vi fått til gjennom å omorganisere litt på allerede eksisterende studiodesign produsert av scenograf Anders Tomren.

For the chess broadcast at TV 2, Polkapixel contributed with new video loops, prints and consulting for the studio solution. We have also created a title sequence and more video loops at previous occasions. The graphics this time consists of white (halftone) rasterprints on coloured glass located above video screen loops. The video loops, together with the prints, creates a whole new layer of interesting depth behind the presenters. In addition to this loop we also made a chess outline/stroke loop, which was displayed at one of the side screens. The challenge was to create an unique expression with limited funds and we feel that we have achieved that goal by rearranging already existing elements in the studio design originally created by Anders Tomren.

Zürich Chess Challenge

By | HOME, TV 2 Sport, TV/VIDEO | No Comments

Polkapixel har levert vignett og skjermloop i full 3D prakt til Zürich Chess Challenge på TV 2 Sportskanalen.

FOTBALLXTRA

By | HOME, Logo, MERKEVARE/IDENTITET, TV 2 Sport, TV/VIDEO | No Comments

Våren 2011 utviklet vi ny grafisk innpakning til TV 2 Sportens hovedprogram FotballXtra. Vi fornyet tittelsekvensen vi laget i 2007, designet ny on-air grafikk og produserte nye bumps og wipes. I 2013 ble ett nytt profilelement introdusert og dette ble integrert i siste versjon av vignetten.

On-air grafikk.
FotballXtra har en kompleks informasjonsflyt av mange grafiske elementer. Vi designet en nye pakke med forskjellig supring og resten av on-air grafikken inkludert tabeller, fotballresultater, plakater osv.

Dette er den første versjonen av vignetten fra 2007:

Polkapixel har og utviklet skjermlooper I mangfold til FotballXtra og TV 2 Sporten generelt. Les mer om det her!

In spring 2011, we developed a new graphic identity package for TV 2 Sport’s main program, FotballXtra. We renewed the title sequence we made in 2007 and produced new bumps and wipes.

This concept has an extremely complex and profound flow of information. We designed a new package of lowerthirds and the rest of the on air graphics including tables, football match-results and so on. This project was a close cooperation with TV 2’s excellent team of programmers and developers who implemented the design to work fluidly within the system.

Polkapixel has also developed the loops visualized on screen in studio. Read more!

TRAV

By | TV 2 Sport, TV/VIDEO | No Comments

Vi har levert en større grafisk pakke for TV 2 Sportens nye travsending. Inkludert i denne pakken er tittelsekvenser, on-air grafikk, bumps/wipes, videoloops og trykk til sending. Vi har brukt elementer fra allerede eksisterende logo og utviklet disse til et utrykk basert på retninger der bilder er tatt i bruk sammen med 3D elementer for å skape den rette stemningen i travuniverset.

Polkapixel has delivered a larger graphic package for TV 2 Sporten’s new horse racing program Trav. Included in this package are title sequence, design for on air graphics, loops and prints for Studio.

OFFTUBE

By | HOME, SCENOGRAFI, TV 2 Sport, TV/VIDEO | No Comments

Vi har produsert en loop og flere trykk til TV 2 Sporten’s Offtube studio I Oslo. Målet med loopen var å skape dybde og horisont i samsvar med TV 2 Sporten’s nyhets studio i Bergen, men med ett eget utrykk. For å skape en illusjon av dybde er det trykk over og under loopen som fungerer som en forlengelse av loopen. I tillegg er det speil på begge sider som og forlenger loopen og refleksjon i plastplater fra flere print-elementer i rommet.

We have produced a loop and some prints for TV 2 Sport’s Offube studio. The main goal was to create great depth and horizon since the studio is very small. To give an optical illusion of a larger landscape there are prints under and above the loop that works as an extension of the video picture. There are also mirrors on the sides of the graphics which functions as an extension and around the room are elements reflecting in glass walls.

STUDIOLOOPS OG BACKDROPS – TV 2 Sporten

By | TV 2 Sport, TV/VIDEO | No Comments

En stor del av våre oppdrag er looper og backdrops til monitorer for TV Sportens mange sendinger. Loopene spiller en vesentlig rolle sammen med resten av grafikken for å skille mellom de forskjellige konseptene og levere en unik design. Under er noen eksempler på hva vi har levert opp gjennom tidene. (Inkludert som ansatt ved TV 2)

We have made a huge amount of loops for monitors in studio for TV 2 Sport’s various programs. The loops play a great role together with the rest of the graphics at separating the programs and give a unique design.

PREMIER LEAGUE

By | HOME, Logo, MERKEVARE/IDENTITET, TV 2 Sport, TV/VIDEO | No Comments

Vinteren 2011, utviklet vi visuell identitet til TV 2 Sportens Premier League sendinger, som bestod av on-air grafikk, tittelsekvenser, wipes, bumps og skjermloops til studio.

 

 

 

Winter 2011, we developed the visual identity for TV 2’s Premier League broadcasts, consisting of lower thirds, title sequences, wipes, bumps and studio loops. The studio loops were to provide the different programs “Fotballhelg” and “Fotballunsj” different identities within the same concept.