Skip to main content

Vi søker bestandig etter å gi våre produkter en visuell verdi. En viktig del av denne prosessen er markedsundersøkelse av hva som kommer gjeldende produkt til nytte. Denne prosessen er unik for hver enkelt kunde og mange variabler spiller inn, som for eksempel om det er ment som ett kortvarig i tiden moteriktig produkt eller skal ha en mer tidløs design, hvem som er målgruppen og hvilken plattform det distribueres på. Vi har alltid nær kundeoppfølging hvor vi lytter til alle behov og deretter gir en objektiv profesjonell tilbakemelding som kommer produktet til gode.  En del av våre ambisjoner er oppfølging av ferdig levert produkt og evaluering av om det fungerer i forhold til de opprinnelige ønskene. Så vel som å skape nye merkevarer, videreutvikler og moderniserer vi og allerede eksisterende identiteter.