FOTBALLXTRA

By April 20, 2013 November 8th, 2017 3D, HOME, Logo, MERKEVARE/IDENTITET, TV 2 Sport, TV/VIDEO

Våren 2011 utviklet vi ny grafisk innpakning til TV 2 Sportens hovedprogram FotballXtra. Vi fornyet tittelsekvensen vi laget i 2007, designet ny on-air grafikk og produserte nye bumps og wipes. I 2013 ble ett nytt profilelement introdusert og dette ble integrert i siste versjon av vignetten.

On-air grafikk.
FotballXtra har en kompleks informasjonsflyt av mange grafiske elementer. Vi designet en nye pakke med forskjellig supring og resten av on-air grafikken inkludert tabeller, fotballresultater, plakater osv.

Dette er den første versjonen av vignetten fra 2007:

Polkapixel har og utviklet skjermlooper I mangfold til FotballXtra og TV 2 Sporten generelt. Les mer om det her!

In spring 2011, we developed a new graphic identity package for TV 2 Sport’s main program, FotballXtra. We renewed the title sequence we made in 2007 and produced new bumps and wipes.

This concept has an extremely complex and profound flow of information. We designed a new package of lowerthirds and the rest of the on air graphics including tables, football match-results and so on. This project was a close cooperation with TV 2’s excellent team of programmers and developers who implemented the design to work fluidly within the system.

Polkapixel has also developed the loops visualized on screen in studio. Read more!