OFFTUBE

By February 23, 2013 June 1st, 2017 HOME, SCENOGRAFI, TV 2 Sport, TV/VIDEO

Vi har produsert en loop og flere trykk til TV 2 Sporten’s Offtube studio I Oslo. Målet med loopen var å skape dybde og horisont i samsvar med TV 2 Sporten’s nyhets studio i Bergen, men med ett eget utrykk. For å skape en illusjon av dybde er det trykk over og under loopen som fungerer som en forlengelse av loopen. I tillegg er det speil på begge sider som og forlenger loopen og refleksjon i plastplater fra flere print-elementer i rommet.

We have produced a loop and some prints for TV 2 Sport’s Offube studio. The main goal was to create great depth and horizon since the studio is very small. To give an optical illusion of a larger landscape there are prints under and above the loop that works as an extension of the video picture. There are also mirrors on the sides of the graphics which functions as an extension and around the room are elements reflecting in glass walls.