Skip to main content
3DHOMELogoSCENOGRAFITV ProgramTV/VIDEO

The Stream

By June 12, 2016November 8th, 2017No Comments

The Stream er den nye musikk-talent-konkurransen på TV 2.
Polkapixel har vært involvert i en lang prosess siden høsten 2015, hvor det grunnleggende visuelle utrykket har blitt utviklet.

Vi har blant annet produsert: logo, identitetsdesign, supring, bidratt med designutrykk til promotering, utvikling av studio loops og trykk til studio, vi har og levert diverse elementer til sosiale media og bidratt med konsultasjon.

Produsert av Monster Entertainment for TV 2.